NETISプラス

Overseas Promotion of Japanese Technology

Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2016

งานสัมมนา Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2016 ได้ถูกจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย (ห้องอเนกประสงค์) ในวันที่ 14-15 กันยายน ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 2 วัน งานสัมมนานี้ถูกมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ต่างประเทศ โดยนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัยของประเทศญี่ปุ่น มานำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการก่อสร้างของประเทศไทย อาทิเช่น หน่วย งานราชการ ผู้ประกอบกิจการด้านการก่อสร้าง และบริษัทให้คำปรึกษา โดยมีศูนย์เทคโนโลยีก่อสร้างญี่ปุ่น เป็นผู้จัดงาน โดยมี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น และ JICA เป็นผู้ให้การสนับสนุน ตลอดระยะเวลา 2 วัน ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาทั้งสิ้น 324 ท่าน

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, รองอธิการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน(RID), ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ สำนักงานระบายน้ำ (BMA), นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(TCA), และนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (CEAT) กล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากประธานบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, ประธานบริษัท ช.การช่าง (มหาชน) จำกัด, กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น และ หอการค้าญี่ปุ่น (ฝ่ายงานก่อสร้าง) ในการกล่าวคำปราศรัยพิเศษอีกด้วย การนำเสนอเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการนำเสนอเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัยของญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ที่มาเข้าร่วมงาน


ผู้กล่าวเปิดงาน

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูต
คุณ ชิโร ซะโดะชิมะ

กรมชลประทาน
รองอธิการฝ่ายวิชาการ (CIO)
คุณ สมเกียรติ ประจำวงษ์

สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
คุณ สุราษฎร์ เจริญชัยสกุล

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
คุณ สังวรณ์ ลิปตพัลลภ


สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
คุณ สุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์


ผู้กล่าวคำปราศรัยพิเศษ

เทคโนโลยีก่อสร้างญี่ปุ่นสำหรับโครงการระบบการขนส่ง
ในประเทศไทย
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ประธานบริษัท
คุณ ชวลิต จันทรรัตน์

นำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี
บริษัท ช.การช่าง (มหาชน) จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
คุณ ปลิว ตรีวิศวเวทย์

นโยบายในการพัฒนา และนำเสนอ เทคโนโลยีก่อสร้าง
ที่ล้ำสมัยในอนาคต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม และ โรบอท)
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว แห่งประเทศญี่ปุ่น
ฝ่ายการวางแผนนโยบายและประสานงาน กองโยธาธิการสำนักนโยบายโครงการ
รองผู้อำนวยการระดับอาวุโส
คุณ ยาสุชิ นิตตะ

จุดแข็งของบริษัทญี่ปุ่นที่มีผลต่อเทคโนโลยีก่อสร้างของไทย
หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ
ฝ่ายงานก่อสร้าง
บริษัท คาจิมา โรด โอเวอร์ซี จำกัด
ตุณ มาซาคูนิ โอโนะ

งานก่อสร้างใต้ดินที่มีประโยชน์ ที่ถูกนำมาใช้ในโตเกียว
ศูนย์เทคโนโลยีก่อสร้างญี่ปุ่น
กรรมการ และผู้อำนวยการโครงการ
  คุณ โนบุโอะ โยชิดะ


เทคโนโลยีที่นำมาบรรยาย
ประเภทเทคโนโลยี:①เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพดิน ②เทคโนโลยีการสร้างคันดินและการป้องกันชายฝั่ง ③เทคโนโลยีการป้องกันอุทกภัย และการระบายน้ำ
(กำหนดการ) วันพุธที่ 14 กันยายน

ผู้บรรยาย:Shimizu Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:TBM คุณภาพสูง
คำอธิบาย:TBM ที่ใช้ในการเจาะหินที่มีความแข็ง(หินภูเขา) และระบบ-เทคโนโลยีการขุดเจาะ
ประเภท เทคโนโลยี:

ผู้บรรยาย:Unitika Ltd.
หัวข้อเทคโนโลยี:การปรับผิวถนนที่อ่อนตัวด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
คำอธิบาย:เมื่อเทียบกับวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาการยุบตัวของพื้นดินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิธีการใช้แผ่นใยสังเคราะห์จะช่วยลดเวลาในการดำเนินการ-ลดต้นทุน เป็นวิธีที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า20% (※ทดสอบในประเทศญี่ปุ่น)
ประเภท เทคโนโลยี:

ผู้บรรยาย:CHEMICAL GROUTING CO.,LTD.
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีจีโอพาสต้า(Geopasta)
คำอธิบาย:วิทยาการล่าสุดในการอัดฉีด(จีโอพาสต้า) ไม่ว่าจะดินแบบไหนก็ตามก็สามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยการอัดฉีด อีกทั้งยังสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างอิสระ ด้วยเทคโนโลยีนี้จะสามารถแก้ปัญหาการยุบตัวของพื้นดินได้ย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท เทคโนโลยี:

ผู้บรรยาย:Power blender method association
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีพาวเวอร์เบลนเดอร์(Power Blender)
คำอธิบาย:เป็นวิธีการปรับปรุงหน้าดินโดยการนำอุปกรณ์ที่เป็นใบเลื่อยยาวมาตีส่วนผสม ให้ผสมกันในแนวตั้ง เป็นวิธีที่ต้นทุนต่ำ และถึงแม้จะเป็นดินชนิดเดียวกันก็สามารถทำให้กลายเป็นดินที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้
ประเภท เทคโนโลยี:

ผู้บรรยาย:ASHIMORI INDUSTRY CO., LTD.
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีโครงตาข่ายเหล็ก
คำอธิบาย:การปรับปรุงพื้นผิวจากการยุบตัวของพื้นดิน
ประเภท เทคโนโลยี:

ผู้บรรยาย:NISHIO RENT ALL Co.Ltd.
หัวข้อเทคโนโลยี:ระบบการควบคุมเครื่องจักรแบบ3มิติ(Motor Grader)
คำอธิบาย:การนำระบบ I-Construction มาใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง ทั้งการระบุตำแหน่งด้วยGPS และการออกแบบด้วยระบบ3มิติ ระบบการตั้งค่าให้เครื่องจักรหนัก เช่น รถเกลี่ยดิน ให้สามารถทำงานโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะทำให้การก่อสร้างมีความแม่นยำ เพิ่มความปลอดภัย และช่วยทุ่นแรงในการดำเนินการ
ประเภท เทคโนโลยี:

ผู้บรรยาย:Nishimatsu Construction Co.,Ltd(High Grade Soil Consortium)
หัวข้อเทคโนโลยี:HGSการเสริมความแข็งแรงของดินด้วยเส้นใยขนาดสั้น
คำอธิบาย:การเสริมความแข็งแรงในดินที่ผ่านการก่อสร้างหรือดินที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟู โดยการผสมเส้นใยขนาดสั้นลงไป ผสมกับหลักทางกลศาสตร์ช่วยให้ป้องกันการกัดเซาะจากชายฝั่งได้
ประเภท เทคโนโลยี:

(กำหนดการ) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน

ผู้บรรยาย:JDC Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีทวิสเตอร์(Twister)
คำอธิบาย:คือวิธีการทีช่วยปรับสมดุลในดิน โดยการนำดินและเศษวัสดุก่อสร้าง2-3ชนิด (วัสดุที่เสียหาย) มาตีรวมกันด้วยความเร็วสูง จะทำให้ส่วนผสมกระจายกันไปอย่างพอดีตัวซึ่งในอดีตไม่เคยทำมาก่อน ดินเหนียวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมาก เช่น ดินในกรุงเทพจะได้ผลดีมาก ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปรับปรุงเนื้อดิน ซึ่งทำให้ปรับปรุงคุณภาพดินได้ในจำนวนมาก
ประเภท เทคโนโลย:

ผู้บรรยาย:Kyowa Concrete Industry Co., Ltd.
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีใช้บล็อกคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คำอธิบาย:มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการคลุมหน้าดิน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งเป็นผลดีต่อต้นไม้ขนาดเล็ก-กลาง และเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ประเภท เทคโนโลย:

ผู้บรรยาย:EBARA Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:ปั๊มขนาดใหญ่และ ระบบปั๊ม
คำอธิบาย:การแนะนำเกี่ยวกับปั๊มขนาดใหญ่ และระบบปั๊มตั้งแต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาในไทยก็คำนึงถึง a)ความไว้วางใจ b)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบการระบายน้ำ c)ความเรียบง่าย ให้เกิดขึ้นจริง
ประเภท เทคโนโลย:

ผู้บรรยาย:GIKEN LTD.
หัวข้อเทคโนโลยี:การฝังด้วยแรงดันน้ำและการฝังโครงสร้าง
คำอธิบาย:การฝังเสาสำเร็จรูปด้วยแรงดันน้ำ ลดแรงกระแทกต่อเสา และมลพิษทางเสียง
ประเภท เทคโนโลย:②③

ผู้บรรยาย:Sanshin Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีมัลติสเตรนเนอร์- การวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีการอัดฉีดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
คำอธิบาย:ด้วยการใช้ท่อขนาดใหญ่2ท่อใส่ลงไปในชั้นดินแล้วทำการอัดฉีดดินเข้าไป เป็นวิธีที่ให้ผลดี รวดเร็ว และได้พื้นที่มาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างและลดเวลาในการก่อสร้าง
ประเภท เทคโนโลย:

 

ผู้บรรยาย:Hitachi Zosen Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:(neo RiSe)เทคโนโลยีในการสร้างคันกั้นน้ำบนบก
คำอธิบาย:การทำคันกั้นน้ำ ที่ไม่ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนหรือการควบคุมจากคน
ประเภท เทคโนโลย: