NETISプラス

Overseas Promotion of Japanese Technology

รายงานผลการเปิดงานสัมมนา Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2015

 งานสัมมนา Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2015 ถูกจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันที่ 15-17 กันยายน 2558 รวม 3 วัน
 งานสัมมนานี้ถูกจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในต่างประเทศ โดยนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัยของญี่ปุ่น เสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างไทย อาทิ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการด้านการก่อสร้าง และบริษัทที่ปรึกษา โดยมี Advanced Construction Technology Center เป็นผู้จัดงาน และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุน
 ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 320 ท่าน

 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมชลประทาน, ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหาร TEAM Consulting International Co., Ltd.ในการกล่าวคำปราศรัยพิเศษ
 การนำเสนอได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอเทคโนโลยีการก่อสร้างล้ำสมัยของญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงาน

ผู้กล่าวคำปราศรัย
รูปซ้าย:เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ
รูปกลาง:นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ
รูปขวา:นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
  นายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์

กล่าวคำปราศรัย เกี่ยวกับ:โครงการสำคัญและมาตรการณ์ป้องกันน้ำท่วมของไทยในปัจจุบัน
    อธิบดีกรมชลประทาน
    นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ข้อมูล

กล่าวคำปราศรัย เกี่ยวกับ:โครงการสำคัญกับการระบายน้ำและน้ำเสียในกรุงเทพ (Drainage and sewerage)
    ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
    นายกังวาฬ ดีสุวรรณ
ข้อมูล

กล่าวคำปราศรัย เกี่ยวกับ:ทิศทางอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
    ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
    นายจักรพร อุ่นจิตต์
ข้อมูล

กล่าวคำปราศรัย เกี่ยวกับ:เทคโนโลยีการก่อสร้างของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับไทย
    กรรมการบริหาร TEAM Consulting International Co.,Ltd.
    นายชวลิต จันทรรัตน์
ข้อมูล


เทคโนโลยีที่นำมาบรรยาย

ชื่อเทคโนโลยี:เทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์ ระบบ URUP
ผู้บรรยาย:OBAYASHI CORPORATION
คำอธิบาย:เทคโนโลยีที่จะช่วยในการสร้างอุโมงค์รับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีการก่อสร้างด้วยหัวเจาะ (ระบบ URUP) ที่เดินเครื่องจากบนดิน ช่วยลดต้นทุนและการบำรุงรักษา

ชื่อเทคโนโลยี:การนำ CIM & ICT มาประยุกต์ใช้กับงานโยธา
ผู้บรรยาย:OBAYASHI CORPORATION
คำอธิบาย:เป็นการนำเอา BIM for Infrastructure มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อเทคโนโลยี:DDBOX และอื่นๆ
ผู้บรรยาย:ITO YOGYO CO., LTD
คำอธิบาย:เทคโนโลยีที่จะช่วยจัดเก็บสายไฟลงใต้ทางระบายน้ำ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ของถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีทดแทนการติดตั้งเสาไฟที่จะช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, ทางระบายน้ำของถนน อื่นๆ

ชื่อเทคโนโลยี:แผงป้องกันกระแสน้ำแบบ Flap Gate (เปิดปิดได้) รุ่นติดตั้งบนบก「neo RiSe」
ผู้บรรยาย:Hitachi Zosen Corporation
คำอธิบาย:อุปกรณ์ป้องกันภัยจากกระแสน้ำขึ้นสูงหรือคลื่นยักษ์ รุ่นใหม่ มีจุดเด่นที่สามารถทำงานได้ด้วยแรงจากน้ำโดยไม่ต้องใช้แรงขับเคลื่อนหรือใช้การควบคุมโดยคน

ชื่อเทคโนโลยี:เทคนิคการจัดการน้ำให้ไหลออกจากดิน ด้วยถุง HGS
ผู้บรรยาย:High Grade Soil Consortium
 (Committee manager : NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD.)
คำอธิบาย:เทคนิคการนำดินขุดจากแม่น้ำ หนองน้ำ หรือท่าเรือ ที่ปกติแล้วดินจะมีกำลังรับน้ำหนักต่ำและมีปริมาณความชื้นสูง มาบรรจุและลดปริมาณน้ำด้วยการบีบอัดให้ไหลผ่านถุงแผ่นใยสังเคราะห์พิเศษ เพื่อให้ได้ดินคุณภาพ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ชื่อเทคโนโลยี:เทคนิคการนำดินโคลนกลับมาใช้ (Bon-Terrain Method)
ผู้บรรยาย:Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University
Mori Institute for Environmental Technology, Co.Ltd.
คำอธิบาย:เทคนิคการนำดินโคลน เช่น ดินขุดจากแม่น้ำ ที่ปัจจุบันอาจยังมีการนำมาใช้เป็นคันดินอย่างไม่เหมาะสม มาปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความสามารถในการใช้งาน ให้มีความทนทานสูง และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ โดยการนำมากวนรวมกับสารปรับปรุงคุณภาพดินโคลนประเภทเส้นใย (Bond Fiber) และปูนซีเมนต์

ชื่อเทคโนโลยี:เทคโนโลยีการเจาะแบบกำหนดทิศทาง และอื่นๆ
ผู้บรรยาย:RAITO KOGYO CO., LTD.
คำอธิบาย:เทคโนโลยีการเจาะแบบเส้นโค้งที่สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำ สามารถก่อสร้างได้โดยหลบหลีกสิ่งกีดขวางและปรับปรุงคุณภาพดินใต้โครงสร้างเดิม อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีในการแก้ไขมลพิษทางดิน, เทคโนโลยีการอัดฉีดน้ำยาเคมีเพื่อการก่อสร้างแบบ Double Pipe

ชื่อเทคโนโลยี:Implant Method (เทคนิคการกดเข็มสำเร็จรูปด้วยระบบไฮดรอลิก)
ผู้บรรยาย:Giken Ltd
คำอธิบาย:เทคนิคการตอกเข็มแบบไร้มลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือน และยังช่วยลดขั้นตอนของงานก่อสร้างชั่วคราวได้อีกด้วย

ชื่อเทคโนโลยี:เทคโนโลยีการขุดเจาะ ระบบ V-JET
ผู้บรรยาย:Sanshin Corporation
คำอธิบาย:เทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการขุดฐานรากลึกหรือการขุดแบบเปิด และงานอุโมงค์ได้

ชื่อเทคโนโลยี:ระบบควบคุมเครื่องจักรแบบ 2 มิติ (รถเกรด)
ผู้บรรยาย:NISHIO RENT ALL CO.,LTD.
คำอธิบาย:ระบบที่ใช้เลเซอร์กำหนดเส้นแบบหมุน, เครื่องรับสัญญาณเลเซอร์ และกล่องควบคุมแบบไฮดรอลิก ในการทำงาน โดยนำมาใช้เป็นระบบเพื่อควบคุมใบมีด ให้สามารถทำงานได้เองอัตโนมัติ โดยการกำหนดไว้ให้มีมาตรฐานที่สูง

ชื่อเทคโนโลยี:เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน ระบบ SCM
ผู้บรรยาย:RAITO KOGYO CO., LTD.
คำอธิบาย:เทคนิคที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินอ่อนที่ระดับชั้นดินตื้นถึงระดับชั้นดินกลาง เพียงแค่ติดตั้งระบบกวนเฉพาะไว้กับรถแบ๊คโฮ จะช่วยสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์คุณภาพดี โดยกวน Cementitious Materials เข้ากับดินในตำแหน่งที่กำหนดไว้

ชื่อเทคโนโลยี:เทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์ ระบบ F-NAVI
ผู้บรรยาย:SHIMIZU CORPORATION
คำอธิบาย:ระบบการเจาะแบบ F-NAVI นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการก่อสร้างอุโมงค์ โดยการแยกส่วนของงานประกอบชิ้นส่วนอุโมงค์กับงานขุด ออกจากกัน เพื่อให้ทั้งสองส่วนสามารถทำงานไปพร้อมกันได้ โดยการปรับส่วนหน้าของเครื่องเจาะ ซึ่งระบบการเจาะที่ผ่านมายังต้องทำงานในแต่ละขั้นตอนตามตามลำดับซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาก่อสร้างมากกว่า

ชื่อเทคโนโลยี:เทคโนโลยีการก่อสร้าง ระบบ SR-JP และอื่นๆ
ผู้บรรยาย:SHIMIZU CORPORATION
คำอธิบาย:SR-JP เป็นชื่อที่ใช้เรียกเทคโนโลยีการก่อสร้างพื้นที่ใต้ดินขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการประกบอุโมงค์หลายๆส่วนที่มีขนาดต่างกันเข้าด้วยกันในแนวหน้าตัด S, R, J และ P นี้ย่อมาจากคำว่า "Shield Roof pre-supporting system for Junction as Permanent Structure"

ชื่อเทคโนโลยี:การสำรวจระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย Mapping Technology สามมิติ แบบขับเคลื่อนความไวสูง
ผู้บรรยาย:Pacific Consultans Co.,Ltd
คำอธิบาย:เทคโนโลยีที่จะช่วยวัดการยุบตัวของผิวถนน และสำรวจโครงสร้างถนนและทางรถไฟยกระดับ ด้วย Mapping Technology สามมิติแบบขับเคลื่อนความไวสูง โดยใช้เครื่องเลเซอร์และกล้องในการวัด ที่สามารถหาค่าได้อย่างแม่นยำ และระบบที่จะช่วยสำรวจคอนกรีตเสริมเหล็ก, สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดิน, โพรงใต้พื้นผิวถนน และช่วยหาความหนาของซับในอุโมงค์รวมถึงโพรงด้านในของคอนกรีต ด้วย Non-Contact Radar แบบขับเคลื่อน

ชื่อเทคโนโลยี:TERRAMAC
ผู้บรรยาย:UNITIKA LTD.(THAI UNITIKA SPUNBOND CO.,LTD)
คำอธิบาย:แผ่นใยสังเคราะห์ (ใยสังเคราะห์เส้นใยยาว) ผลิตจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (พลาสติก PLA) ที่สามารถนำมาใช้กับงานดินได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อเทคโนโลยี:MUDIX (มัดดิกซ์) เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน
ผู้บรรยาย:ITOCHU CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
คำอธิบาย:เทคนิคการผสม Hardening Agent ในดินอ่อน เพื่อใช้เป็นวัสดุถมป้องกันชายฝั่ง หรือวัสดุถมคันทาง อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อเทคโนโลยี:D・BOX วัสดุเพิ่มความแข็งแรงให้ดินที่มีความอ่อนตัวสูง
ผู้บรรยาย:Pacific Consultants CO .,LTD
คำอธิบาย:เป็นวิธีในการรับมือกับดินที่อาจมีสภาพเหลวและดินที่มีความอ่อนตัวสูง โดยใช้วัสดุเพิ่มความแข็งแรงให้ดิน

ชื่อเทคโนโลยี:เทคนิคการนำดินมาผสมฟองอากาศ HGS
ผู้บรรยาย:High Grade Soil Consortium
 (Committee manager : NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD.)
คำอธิบาย:เทคนิคการทำให้ดินมีความเบาและมีการถ่ายเทที่ดี ด้วยการเพิ่มฟองอากาศเข้าไปในดินที่ผสมน้ำกับ Stabilizing Agent